1. OPIS PORTALA

1.1. Ovim Uslovima korišćenja regulišu se pravila korišćenja portala www.bioteo.com od strane korisnika.
1.2. BIO-TEO CENTAR d.o.o. (u daljem tekstu: Bio-Teo Centar) ima isključiva autorska prava na www.bioteo.com portalu (u daljem tekstu: Portal) i na pojedine elemente koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Bio-Teo Centra kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Bio-Teo Centra i podložno je pokretanju postupaka pred nadležnim državnim organima.
1.3. Bio-Teo Centar putem Portala vrši promociju proizvoda Bio-Teo Centra.

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

2.1. Korisnici Portala mogu biti isključivo punoletna fizička lica (u daljem tekstu: Korisnici).
2.2. Korisnici se registruju na Portal na sledeći način: pri kupovini mogu da unesu korisničko ime ili email, kao i lozinku.

3. ISTINITOST INFORMACIJA O PROIZVODU KOJI SE NUDI

3.1. Bio-Teo Centar je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenim proizvodima i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
3.2. Svi znani nedostaci u vezi sa proizvodom koji su predmet Ponude i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.

4. NEDOZVOLJENA PONAŠANJA

4.1. Korisnicima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj Ponuda kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju nesmetani rad Portala.
4.2. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Portala je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Portala. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.
4.3. KorisnicI su obavezni da Bio-Teo Centru nadoknade svaku štetu koju prouzrokuju Bio-Teo Centru i/ili drugim korisnicima portala.
4.4. U slučaju bilo kakvog nedozvoljenog ponašanja Korisnika, Bio-Teo Centar ima pravo da Korisnika isključi sa Portala.

5. PRAVILA PORTALA

5.1. Reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email [email protected] ili telefon 064/33-77-890 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev ili da isti skinete sa našeg web sajta klikom ovde i da nam ga pošaljete na email [email protected]

Preduzeće Bio-Teo centar ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (kontakt podaci) i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis na email [email protected] ili telefon 064/33-77-890 i da se upoznate sa postupkom reklamacije.

5.2. Način plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

5.3. Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

5.4. Registracija metoda plaćanja

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

5.5. Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

6. ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Informacije koje se prikupljaju

6.1.1. Prilikom registracije Korisnika na Portal, od Korisnika se zahteva da dostave ime i prezime, adresu, e-mail adresu i telefon.
6.1.2. Uz pomoć navedenih podataka Korisniku se omogućava korišćenje Portala.
6.1.3. Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o Korisnicima, kao i podaci neophodni za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

6.2. Čuvanje i pristup podacima

6.2.1. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima Bio-Teo Centra kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Korisnik je obavezan da se upozna sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti kao i sa svim izmenama i dopunama istih.
7.2. Korisnik je dužan da prati izmene Uslova korišćenja i Politike privatnosti, bez posebne obaveze Bio-Teo Centra da Korisnike obaveštava o izmenama istih.
7.3. Sve izmene i/ili dopune Uslova korišćenja i Politike privatnosti se primenjuju istekom 7 od dana objavljivanja.