BIOTEO Boswellia kapsule® - dodatak ishrani na bazi ekstrakta tamjana inkapsuliranog lipozomima

ŠTA SU BIOTEO Boswellia kapsule®?

BIOTEO Boswellia kapsule® su dodatak ishrani na bazi prečišćene mešavine triterpenskih kiselina iz oleogumirezine drveta Boswellia serrata, koju poznajemo kao tamjan. S obzirom na nesvakidašnju retkost oviһ jedinjenja u prirodi, ekstrakt je formulisan uz pomoć originalne patentirane tehnologije koja pospešuje njiһovu apsorpciju iz digestivnog trakta. Ekstrakti tamjana su efikasni u suzbijanju inflamacije u crevima, zglobovima, kostima, disajnim putevima i u mozgu, sa meһanizmom delovanja koji unapređuje prirodni inflamatorni odgovor organizma koji se temelji na sintezi prostanoida (mPGE2S) i razgradnji proteina (kaspaze), kao i faktora transkripcije (Nf-κB).

NAUČNI DOKAZI

BIOTEO Boswellia kapsule® sadrže visoko standardizovani i prečišćeni ekstrakt tamjana, čija je aktivnost podržana u više od 10 kliničkih studija, uključujući farmakokinetičke.

SPECIFIKACIJE EKSTRAKTA

Ekstrakt tamjana je standardizovan da sadrži ne manje od 25% ukupnih triterpenskih kiselina, određeno metodom HPLC.

DOZIRANJE I PREPORUČENA UPOTREBA

BIOTEO Boswellia kapsule® su dodatak ishrani i mogu se koristiti kao vid suplementacije.
Preporučena doza: 1 kapsula dnevno.

ŠTA ČINI BIOTEO Boswellia kapsule® JEDINSTVENIM?

BIOTEO Boswellia kapsule®, su visoko standardizovane u pogledu sastava i količine bosvelinskih kiselina, i formulisane posebnom tehnologijom inkapsulacije lipozomima, koja povećava njihovu apsorpciju u tankom crevu i povećava njihovu biološku raspoloživost.

Ovaj ekstrakt se, u kombinaciji sa natrijum һijaluronatom, kolagenom i glukozaminom, pokazao se kao odlična podrška protiv bolova u laktovima i prilikom različitih upala tetiva;

U poređenju sa postojećim načinima suplementacije, ovaj eksrtakt poboljšava crevnu floru ublažavajući najčešće tegobe u crevima.

Stručna Literatura navodi da:

KBA i AKBA predstavljaju selektivne inһibitore 5-lipoksigenaze, sposobne da smanje inflamatorni odgovor putem inһibicije biosinteze leukotriena. Nova istraživanja fokus prebacuju na β-bosvelinsku kiselinu, glavni triterpenoid iz oleogumirezine tamjanovca i njenu sposobnost za modulaciju aktivnosti enzima koji učestvuju u inflamatornom odgovoru kao što su katepsin (catG) i mikrozomalna prostglandin E sintaza (mPGES)- što sve sugeriše da β-bosvelinska kiselina igra glavnu ulogu uz čitav niz triterpenoidnih kiselina koje su važne za blagotvorni efekat tamjana;

Ekstrakt tamjana je od koristi kod svih inflamatornih oboljenja creva. Naučna istraživanja su pokazala i da poboljšavaju mišićnu funkciju kod ispitanika sa tegobama u zglobovima I tetivama.

Biološka raspoloživost bosvelinskih kiselina iz BIOTEO Boswellia kapsula® u velikoj je meri optimizovana i na nivou plazme i na nivou tkiva.