Veza između trbušne masnoće i ponavljanih srčanih udara

Naučnici već znaju da masne naslage u predelu trbuha (debljina) povećavaju rizik od nastanka prvog srčanog udara. Takođe, nova istraživanja ukazuju na to, da prekomerna masnoća u ovom specifičnom području povećava rizik za nastanak ponovnih srčanih udara.

,,Razlog zbog kojeg je debljina u predelu trbuha veoma česta kod ljudi koji dožive srčani napad, je taj što su masne naslage ozbiljni uzročnici začepljenja arterija i nastajanja ateroskleroze,” objašnjava doktor Hanieh Mohammadi, sa Karolinska instituta u Štokholmu, Švedska.

,,Ovo stanje uključuje porast krvnog pritiska, dijabetes, kao i povišen nivo lipida u krvi.”

Međutim dr Mohammadi tvrdi da rezultati sugerišu na činjenicu, da možda postoje neki drugi mehanizmi povezani sa gojaznošću u predelu trbuha, koji ne zavise od ovih faktora rizika i ostaju ne priznati.

Iako je relativno potcenjena oblast, veza između stomačnih masti i ponavljajućih srčanih udara je česta. Odstupanja od pacijenta do pacijenta naravno postoje. Iz tog razloga, autori studije smatraju da bi zdravstveni radnici trebalo da koriste obim struka pacijenta, kako bi procenili rizik od dobijanja srčanog udara.

Najveća studija

Istraživanje objavljeno u evropskom časopisu za preventivnu kardiologiju, nije se bavilo samo ponavljajućim srčanim udarima, već i ishemijskim moždanim udarom (nastaje usled začepljenja krvnih sudova tog dela mozga) i koronarnim srčanim bolestima do kojih je došlo nakon što je pacijent doživeo prvi srčani udar.

U istaživanju je učestvovalo više od 22 000 učesnika, između 35 i 77 godina, što je do sada postala najveća studija o toj temi. Švedski tim je upisao skoro 17 000 muškaraca iz državnog srčanog registra SWEDEHEART.

Istraživači su pratili svakog učesnika, oko 4 godine nakon srčanog udara. Koristili su podatke koje su zabeležili nakon prvih poseta u bolnici i svih ostalih pregleda, na koje je ispitanik išao u tom periodu. Prva poseta je realizovana između 4. i 10. nedelje nakon što je osoba doživela srčani udar, a druga između 12 i 14 meseci nakon napada.

Tokom ovih poseta, istraživači su uočavali faktore rizika od nastanka ponovnog srčanog udara. Rizici su se odnosili na kardiovaskularni sistem. Tokom procesa su se koristili standardizovanim istraživanjima.

Istraživači su ispitanicima merili obim struka, težinu, visinu, krvni pritisak, srčanu frekvencu i ritam (uz pomoć EKG-a) i nivo lipida i glukoze u krvi.

Obim struka, kao glavni fokus istraživanja, su utvrđivali merenjem stomaka između poslednjeg rebra i bedrene bodlje (lat. spina iliaca), koja je najistaknutiji deo karlice.

Važni zaključci

Istraživanja su pokazala da je stomačna gojaznost ozbiljan faktor rizika za dobijanje srčanog ili moždanog udara. Iako je ispitanik bio pušač ili je imao povišen krvni pritisak, masne naslage na predelu stomaka, su u ovom slučaju presudan faktor rizika.

Tim stručnjaka je zaključio, da su naslage masti u predelu stomaka važniji pokazatelj ponavljajućih srčanih udara od opšte gojaznosti.

Većina učesnika u ovoj studiji je imala trbušnu gojaznost, oko 78% muškaraca i 90% žena. Istraživači su procenili da je neko gojazan u pedelu trbuha, ukoliko ima: obim stomaka 94cm i više od toga (muškarci) ili 80cm i više, što se odnosi na žene.

Do ovog ispitivanja, nepoznanica je bila činjenica, da tretmani sekundarne prevencije nisu uticali na odnos između trbušne gojaznosti i ponavljajućih srčanih udara.

,,Lekari obično daju sekundarne preventivne tretmane pacijentima, nakon prvog srčanog napada, kako bi sprečili mogući nastanak novog. Ovi tretmani smanjuju faktore rizika poput visokog šećera u krvi, holesterola ili povišenog krvnog pritiska,” navodi dr Mohammadi.

,,U našoj studiji,” navodi dr Mohammadi, ,,pacijenti sa povećanim nivoom trbušne gojaznosti i dalje imaju povećan rizik od dobijanja ponovnog srčanog udara, iako su bili podvrgnuti terapijama koje snižavaju tradicionalne faktore rizika, povezane sa trbušnom gojaznošću. U to spadaju antihipertenzivi, lekovi protiv dijabetesa i lekovi za snižavanje holesterola u krvi.

Uočljive razlike između polova

Ovo je prvo istraživanje koje je otkrilo, da sekundarna preventivna terapija nije učinkovita kod ponavljajućih srčanih udara, ukoliko je prisutna trbušna gojaznost. Pored toga, u toku istraživanja su analizirane razlike kod muškaraca i žena, koje se odnose na povezanost masnih naslaga u predelu stomaka sa ponavljajućim srčanim udarima.

Zaključak je, da postoje određene razlike. Na primer, veza između obima struka i ponovnih srčanih udara, izraženija je kod muškaraca.

Ali, kod žena, najmanji obim struka nije značio i manje šanse za dobijanje ponovng srčanog udara. Naprotiv, srednji obim struka je značajno smanjivao rizik od ponovnog pojavljivanja srčanog udara.

Dr Mohammadi napominje da neke studije sugerišu na to, da je trbušna gojaznost kod muškaraca povezana sa lošim viscelarnim mastima (masti koje oblažu organe poput jetre, bubrega, srca, pankreasa…). Dok kod žena veći deo trbušne masti sačinjava potkožna masnoća, što je relativno bezopasno.

U proseku, kod muškaraca na visceralnu masnoću otpada i do 20% od ukupne telesne masnoće, dok je kod žena taj procenat znatno manji i iznosi oko 5 – 8% od ukupne telesne masnoće.

Ova razlika u procentima visceralne masnoće između polova je posledica različitog hormonalnog profila muškaraca i žena.

,,Međutim, u ovoj studiji je bilo tri puta više muškaraca u odnosu na žene, što je doprinelo smanjenju statističke moći u ženskoj grupi,” ističe doktor Mohammadi.

Uprkos tome, zaključak je i daljen jasan, objašnjava dr Mohammadi.

,,Održavanje zdravog obima struka od presudne je važnosti za sprečavanje ponavljajućih srčanih udara ili šloga, bez obzira na terapije koje uzimate, koliko su zdravi Vaši krvni sudovi ili koliko Vam je dobra krvna slika.”

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *